Molimo da prije korištenja naše internetske trgovine pažljivo pročitate uvjete poslovanja navedene u nastavku. Ako nastavite kupovati u internetskoj trgovini  WODECOR, to znači i smatra se da ste upoznati i suglasni s cjelokupnim općim uvjetima poslovanja. Zadržavamo pravo promjene uvjeta u internetskoj trgovini. Budući da su kupci obvezani uvjetima poslovanja koji su na snazi (tj. uvjetima poslovanja koji vrijede u trenutku određene kupnje), preporučujemo da redovito pregledavate uvjete poslovanja.

Sjedište: Svijet dekora d.o.o., Lug 74, 47201 Draganići, OIB 64651746464
Trgovina: Svijet dekora d.o.o., Lug 74, 47201 Draganići, Webshop 

Radno vrijeme: webshop je dostupan od 0:00-24:00 h, 365 dana u godini, korisnička podrška je dostupna od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 h

IBAN HR3823600001501297204
VAT HR64651746464

Ako naručena roba nije isporučiva, SVIJET DEKORA D.O.O. će ponuditi kupcu drugu najsličniju robu i nakon što kupac potvrdi e-mailom da mu ponuda odgovara, najranije sljedeći dan isporučit će robu kupcu prema odabranom načinu dostave. Ukoliko kupcu ponuda ne odgovara izvršit ćemo povrat sredstava.

Robu ne isporučujemo na temelju potvrde o uplati, već tek nakon što uplata bude vidljiva na našem žiro računu. Kod uplata u hrvatskim poslovnim bankama to je najčešće sljedeći radni dan, a u velikom broju slučajeva dva radna dana od dana uplate, a kod plaćanja u poslovnicama Hrvatskih pošta, minimalno dva radna dana nakon uplate.

Ukoliko plaćate virmanom ili općom uplatnicom i želite da vam pošiljka stigne što prije za ovu vrstu plaćanja, molimo vas da pravilno popunite virman ili opću uplatnicu i obavezno upišete pravilan poziv na broj odobrenja jer znatno može utjecati na brzinu isporuke, a uplatu izvršite u poslovnoj banci prije 12.00 sati.

Za sve uplate koje su primljene prije 12.00 sati i vidljive su na našem računu, isporuka kreće isti ili slijedeći radni dan, a vrijeme isporuke nadalje ovisi o uvjetima isporuke kurirske službe i adresi na koju se roba isporučuje. Za sve uplate primljene prije 12.00 sati, isporuka kreće isti dan.


Opći uvjeti poslovanja

– internet bankarstvo

– opća uplatnica/virman

– pouzećem

Sve cijene uključuju PDV.

Usluge webshop-a možete koristiti nakon registracije na našoj web stranici. Polja koja su označena kao obavezna moraju biti popunjena da bi registracija vrijedila. U bilo kojem trenutku možete pregledati ili ažurirati osobne podatke koje ste upisali prilikom kreiranja korisničkog računa.

U smislu općih uvjeta prodaje, kupac je fizička ili pravna osoba koja plaća proizvod i uslugu dostave posredstvom internet stranice. Prihvaćanjem općih uvjeta prodaje Kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni.OBLICI PLAĆANJA

REKLAMACIJE

E-mail adresa za reklamacijske upite je webshop@wodecor.comUgovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovog Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Rok za jednostrani raskid ugovora iznosi 14 dana od dana kada je roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

 OBRAZAC O JEDNOSTAVNOM RASKIDU:

Obrazac o jednostavnom raskidu ugovora ispunite na listu papira na sljedeći način ili jednostavno kliknite na link [Obrazac o jednostavnom raskidu.pdf ]

IME, PREZIME I ADRESA POTROŠAČA:
PRIMA: SVIJET DEKORA D.O.O., LUG 74, 47201 DRAGANIĆI, 047/715-058
Ja _________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe/za pružanje sljedeće usluge (odabrati)____________________, naručene/primljene dana ____________________
Potpis potrošača (ako se ispunjava obrazac na papiru):
datum:ODGOVORNOST POTROŠAČA ZA UMANJENJE VRIJEDNOSTI ROBE


ROK ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA


POVRAT UPLAĆENOG IZNOSA


Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.POVRAT ROBERobu vratite ili je predajte nama (SVIJET DEKORA D.O.O., Lug 74, 47201 Draganići) bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.TROŠKOVI POVRATA ROBE
Izravne troškove povrata robe morate snositi sami, osim ako se ne radi o našoj greški ili neispravnom artiklu. U tom slučaju besplatno ćemo vam zamijeniti proizvod ili vratiti novce.
Odredbama članka 4. stavak 2. Zakona o zaštiti potrošača, propisano je da na obaveznopravne odnose između potrošača i trgovca primjenjuju se odredbe Zakona o obaveznim odnosima, a člankom 43. stavak 2. istog Zakona u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu na odnose potrošača i trgovca primjenjuju se odredbe Zakona o obaveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari. Prava koja pripadaju potrošaču na temelju pravila o odgovornosti za materijalne nedostatke definirana su člancima 400. do 422. Zakona o obaveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08., 125/11.), a odredbama članka 403. stavak 4. propisano je da kod potrošačkig ugovora potrošač kao kupac nije obavezan pregledati stvar niti dati na pregled, ali je obavezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.

 Reklamacije uvažavamo prema specifikaciji proizvođača za proizvod koji ste kupili. Neispravni proizvod možete poslati na „SVIJET DEKORA D.O.O., LUG 74, 47201 DRAGANIĆI“ nakon čega ćemo utvrditi da li je valjana reklamacija. Ukoliko je reklamacija valjana zamijenit ćemo istu novom i ispravnom robom. Ako je roba oštećena u transportu kupac ima pravo na besplatan servis od strane dostavljača. Prilikom prijave neispravnog proizvoda obavezno priložiti kopiju računa, opis nedostatka i orginalnu ambalažu.


OBAVIJEST O POSTOJANJU ODGOVORNOSTI ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE


Prema Zakonu o zaštiti potrošača, roba kupljena na daljinu (kada se ne radi o osobnom preuzimanju nego se šalje kurirskom službom) može se vratiti (o svom trošku) u roku najkasnije 14 dana od dana primitka, isključivo u svojoj originalnoj i neoštećenoj ambalaži na adresu poslovnice SVIJET DEKORA D.O.O., LUG 74, 47201 DRAGANIĆI s naznakom – Povrat robe. Uz robu koja udovoljava povratu, obavezno mora biti priložena kopija računa i pisana obavijest o raskidu ugovora sa brojem računa na koji da izvršimo povrat sredstava. U suprotnom povrat nećemo biti u mogućnosti obraditi. Povrat robe isključuje robu koja je korištena i/ili na kojoj je vidljivo oštećenje. Ukoliko je ambalaža oštećena ili nedostaju neki dijelovi povrat će biti odbijen. Troškove transporta snosi kupac.

Ne odgovaramo za krivo naručenu robu. U slučaju povrata ispravne robe kupac snosi troškove dostave. Roba mora biti vraćena prodavatelju u neoštećenoj i orginalnoj ambalaži, sa svim priloženim dokumentima i pripadajućom opremom. Povrat mora biti unaprijed dogovoren.SVIJET DEKORA D.O.O. ulaže maksimalne napore u održavanju informacija na stranicama web trgovine ažurnim i točnim.

SVIJET DEKORA D.O.O. ne može jamčiti stopostotnu točnost svih prikazanih informacija o proizvodima i uslugama. U izuzetnim slučajevima su moguća odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na web stranicama. SVIJET DEKORA D.O.O. se obvezuje u svakom takvom slučaju revidirati narudžbu i kontaktirati kupca da se osobno dogovori o alternativnim rješenjima. Isto tako, fotografije proizvoda ne moraju uvijek odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi i treba ih shvatiti samo kao informativnu ilustraciju. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na mail webshop@wodecor.com ili na broje telefona 047/715-058.


INFORMACIJE NA WEB TRGOVINIPOVRAT ISPRAVNE ROBEStranica WWW.WODECOR.EU je u vlasništvu tvrtke SVIJET DEKORA D.O.O. Za vrijeme korištenja primjenjuju se ovdje navedena pravila i Uvjeti korištenja kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. Zadržavamo pravo promjene ovih pravila i Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave.UVJETI KORIŠTENJA

COPYRIGHT

Stranica  WWW.WODECOR.EU  je u vlasništvu tvrtke SVIJET DEKORA D.O.O.. Sav sadržaj na WWW.WODECOR.EU kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikonice, digitalni downloadi i podaci vlasništvo su tvrtke SVIJET DEKORA D.O.O. ili naših partnera i zaštićeni su domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njihova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva.


SVIJET DEKORA D.O.O. poštuje prava intelektualnog vlasništva i druga prava trećih osoba. Ako vjerujete da je Vaše djelo kopirano ili su na bilo koji drugi način povrijeđena Vaša prava, molimo Vas da nas o tome obavijestite.
PRIJAVE I POVREDE ZAŠTITE PRAVA


PRIGOVORI I SUGESTIJESukladno odredbi članka 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15), obavještavamo Vas da nam eventualne prigovore možete uputiti putem e-mail-a webshop@wodecor.com ili pisanim putem na adresu SVIJET DEKORA D.O.O., LUG 74, 47201 DRAGANIĆI, KARLOVAC. Na upućeni prigovor dužni smo Vam odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je isti zaprimljen.


MENU

Zapratite nas: